Przedszkole nr 43
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zmówieniu o wartości poniżej 30000 euro

 

Przedszkole nr 43 w Rybniku, ul. Władysława Broniewskiego26, 44-217 Rybnik zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia, do którego zgodnie z art.4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

Rodzaj zamówienia: dostawa artykułów spożywczych

Przedmiotem zamówienia jest: artykuły spożywcze

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

1. Owoce, warzywa i podobne produkty – CPV 15300000-1

2. Różne produkty spożywcze – CPV 15800000-6

3. Produkty mleczarskie– CPV 15500000-3

4. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie– CPV 15810000-9

5. Warzywa i owoce mrożone– CPV 15331170-9

6. Mięso i produkty mięsne– CPV 15100000-9

7. Drób i produkty drobiowe– CPV 15112000-6

8. Ryby przetworzone i konserwowane – CPV 15200000-0

9. Jaja świeże kurze

 

Okres realizacji zamówienia: 01 stycznia 2020r. – 31 grudnia 2020r. Szczegółowe informacje na temat zamówienia zawiera: Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty i wzorem umowy.

DOC (95 KB)

Zapytanie ofertowe z załącznikami- - zad.1


XLS (27 KB)

oferta na dostawę zad. 1


DOC (96 KB)

Zapytanie ofertowe z załącznikami- - zad.2


XLS (31 KB)

oferta na dostawę zad.2


DOC (96 KB)

Zapytanie ofertowe z załącznikami- - zad.3


XLS (13 KB)

oferta na dostawę zad. 3


DOC (98 KB)

Zapytanie ofertowe z załącznikami- - zad.4


XLS (18 KB)

oferta na dostawę zad. 4


DOC (96 KB)

Zapytanie ofertowe z załącznikami- - zad.5


XLS (20 KB)

oferta na dostawę zad. 5


DOC (96 KB)

Zapytanie ofertowe z załącznikami- - zad.6


XLS (26 KB)

oferta na dostawę zad. 6


DOC (96 KB)

Zapytanie ofertowe z załącznikami- - zad.7


XLS (19 KB)

oferta na dostawę zad. 7


DOC (97 KB)

Zapytanie ofertowe z załącznikami- - zad.8


XLS (14 KB)

oferta na dostawę zad. 8


DOC (96 KB)

Zapytanie ofertowe z załącznikami- - zad.9


XLS (21 KB)

oferta na dostawę zad. 9


Nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Link : www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

 

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

 

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 43 z siedzibą w Rybniku, ul. Władysława Broniewskiego 26.

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu,
a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

 

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

-         wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

-         poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

-         przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Przedszkole, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowanie zadań Przedszkola, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Przedszkola.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Przedszkole przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

 

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Przedszkole wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Przedszkole nr 43 w Rybniku, ul. Władysława Broniewskiego 26, 44-217 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: przedszkole43@poczta.onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.