Przedszkole nr 43
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Mienie placówki

Rok oddania obiektu do użytku - 1984

Powierzchnia użytkowa obiektu - 2313 m²

 

Mienie placówki

Majątek Przedszkola nr 43 w Rybniku na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość                               netto
1. Środki trwałe 1 464 426,72 954 015,24 510 411,48
a) Grunty 121 552,00 0,00 121 552,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 243 537,74 904 738,43 338 799,31
c) Urządzenia techniczne i maszyny 40 933,99 12 641,92 28 292,07
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe  58 402,99 36 634,89 21 768,10
2. Pozostałe środki trwałe 63 139,46 63 139,46 0,00
3.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 1 527 566,18 1 017 154,70 510 411,48

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 znajduje się pod linkiem:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,0d18240ea23ceb09a6fa04b96bb7f119,86


Data dodania: 2019-06-17 13:02:52
Autor: Joanna Kowol