Przedszkole nr 43
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Mienie placówki

Rok oddania obiektu do użytku - 1984

Powierzchnia użytkowa obiektu - 2313 m²

 

Mienie placówki

Majątek Przedszkola nr 43 w

Rybniku na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość                               netto
1. Środki trwałe 3 194 146,10 1 005 844,19 2 188 301,91
a) Grunty 121 552,00 0,00 121 552,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 973 257,12 947 020,95 2 026 236,17
c) Urządzenia techniczne i maszyny 40 933,99 16 735,32 24 198,67
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe  58 402,99 42 087,92 16 315,07
2. Pozostałe środki trwałe 63 139,46 63 139,46 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 3 257 285,56 1 068 983,65 2 188 301,91

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 znajduje się pod linkiem:
https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,f373799b7eda79bffcd694da23a908d8,114


Data dodania: 2020-04-30 18:52
Autor: Joanna Kowol