Przedszkole nr 43 w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum


Data dodania: 2023-03-02 11:15:04
Autor: Joanna Kowol


Zarządzenie nr 1/2024 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 43 w Rybniku na rok szkolny 2024/2025

Ogłoszenie o wyborze oferty na: zakup artykułów żywnościowych  w Przedszkolu nr 43 w Rybniku, przeprowadzonym w oparciu o zapytanie ofertowe, z dnia 09.12.2022r. złożone  zostały po:

1 ofercie na: pieczywo, warzywa i owoce, ryb i produktów rybnych, mrożonki, artykuły spożywcze, jajka;

2 oferty na: nabiał i mięso;

3 oferty na: drób.

 Zostały wybrane korzystniejsze oferty firm: „PIEKARNIA” Pierchała Marcin, „MAR-TAD” Firma Handlowa,  F.H.U. Mariusz Jaroszek „OWOCE ŚWIATA”,

 FHU Mariusz Jaroszek „Owoce Świata”, Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok;

 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DROBIU "MARICA" SPÓŁKA JAWNA J.M.E.K. WRÓBEL


Data dodania: 2022-12-09 13:30:20
Autor: Joanna KowolData dodania: 2017-12-01 11:06:19
Autor: Joanna KowolData dodania: 2021-02-24 10:43
Autor: Joanna KowolData dodania: 2018-09-01 11:52:25
Autor: Joanna KowolData dodania: 2018-09-01 11:55:30
Autor: Joanna KowolData dodania: 2018-12-01 11:58:10
Autor: Joanna KowolData dodania: 2022-12-09 13:29:57
Autor: Joanna KowolData dodania: 2022-12-09 13:28:04
Autor: Joanna KowolData dodania: 2022-12-05 11:38:13
Autor: Joanna Kowol


Dyrektor Przedszkola nr 43 w Rybniku poszukuje osobę na stanowisko intendenta. Praca od zaraz na pełny etat - z możliwością na czas nieokreślony


Data dodania: 2010-12-15 09:22:15
Autor: Joanna KowolData dodania: 2021-07-01 12:28:27
Autor: Joanna Kowol


Ogłoszenie o zamówieniuo wartościponiżej 30000 euro

Przedszkole nr 43 w Rybniku ul. Władysława Broniewskiego 26 44-217 Rybnik zwany dalej zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu o udzielenia zamówienia, do którego zgodnie z art. 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

Rodzaj zamówienia: demontaż i wymiana windy towarowej

Przedmiotem zamówienia jest: demontaz, dostarczenie i wymiana windy towarowej

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000 euro

Przedszkole nr 43 w Rybniku ul. Władysława Broniewskiego 26 44-217 Rybnik, zwany dalej zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia, so którego zgodnie z art.4.pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przepisy tej ustawy nie maja zastosowania.

Rodzaj zamówienia: demontaż, dostarczenie i montaż dźwigu towarowego

Przedmiotem zamówienia jest: winda towarowa

Ogłoszenie o zmówieniu o wartości poniżej 30000 euro

 

Przedszkole nr 43 w Rybniku, ul. Władysława Broniewskiego26, 44-217 Rybnik zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia, do którego zgodnie z art.4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

Rodzaj zamówienia: dostawa artykułów spożywczych

Przedmiotem zamówienia jest: artykuły spożywcze

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

1. Owoce, warzywa i podobne produkty – CPV 15300000-1

2. Różne produkty spożywcze – CPV 15800000-6

3. Produkty mleczarskie– CPV 15500000-3

4. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie– CPV 15810000-9

5. Warzywa i owoce mrożone– CPV 15331170-9

6. Mięso i produkty mięsne– CPV 15100000-9

7. Drób i produkty drobiowe– CPV 15112000-6

8. Ryby przetworzone i konserwowane – CPV 15200000-0

9. Jaja świeże kurze

 

Okres realizacji zamówienia: 01 stycznia 2021r. – 31 grudnia 2021r. Szczegółowe informacje na temat zamówienia zawiera: Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty i wzorem umowy.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na: zakup artykułów żywnościowych  w Przedszkolu nr 43 w Rybniku, przeprowadzonym w oparciu o zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2020r. złożone  zostały po 1 ofercie dla sektora pieczywo, artykuły spożywcze; 2 oferty dla sektora nabiał, jajka, warzywa i owoce i mięso; 3 oferty dla sektora ryb i produktów rybnych, drób, mrożonki.

Zostały wybrane korzystniejsze oferty firm: „PIEKARNIA” Pierchała Marcin, F.H.U. Mariusz Jaroszek „OWOCE ŚWIATA”, Firma MAZUR ADAM, Atrykuły Rolno - Spożywcze Patyna Sławomir, PPHH Zakład Masarski s.c Stanisław, Henryka Ośliźlok, FIRMA HANDLOWA "MAR-TAD" MARIA I TADEUSZ JĘDRUSIK SPÓŁKA JAWNA, ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DROBIU "MARICA" SPÓŁKA JAWNA J.M.E.K. WRÓBEL

 

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Link : www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

 

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

 

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 43 z siedzibą w Rybniku, ul. Władysława Broniewskiego 26.

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu,
a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

 

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

-         wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

-         poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

-         przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Przedszkole, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowanie zadań Przedszkola, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Przedszkola.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Przedszkole przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

 

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Przedszkole wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Przedszkole nr 43 w Rybniku, ul. Władysława Broniewskiego 26, 44-217 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: przedszkole43@poczta.onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.


Data dodania: 2019-03-18 17:15:06
Autor: Joanna Kowol


Sprawozdanie finansowe za rok 2018 znajduje się pod linkiem:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,0d18240ea23ceb09a6fa04b96bb7f119,86


Data dodania: 2018-02-15 14:54:21
Autor: Joanna KowolData dodania: 2018-02-28 08:53:35
Autor: Joanna KowolData dodania: 2017-09-01 09:37:56
Autor: Joanna KowolData dodania: 2017-03-08 12:31:33
Autor: Joanna KowolData dodania: 2010-12-14 11:42:53
Autor: Joanna KowolData dodania: 2014-03-06 13:20:07
Autor: Joanna KowolData dodania: 2016-03-09 08:50:29
Autor: Joanna KowolData dodania: 2016-03-09 10:42:35
Autor: Joanna KowolData dodania: 2014-05-07 10:32:37
Autor: Joanna KowolData dodania: 2015-03-23 08:44:53
Autor: Joanna KowolData dodania: 2014-02-24 11:01:21
Autor: Joanna KowolData dodania: 2014-02-24 11:16:26
Autor: Joanna KowolData dodania: 2014-02-24 10:49:20
Autor: Joanna Kowol


Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 43 w Rybniku z dnia 08.03.2016r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 43 w  Rybniku na rok szkolnym 2016/2017


Data dodania: 2013-09-02 11:11:32
Autor: Joanna Kowol


Zebranie dla rodziców w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się 03.09.2013 (wtorek) godzina 16.00.


Data dodania: 2011-03-04 11:59:05
Autor: Joanna Kowol


Zapisy na nowy rok szkolny 2011/2012 trwają od 11 marca do 31 marca.

Zebranie dla rodziców w sprawie naboru na nowy rok szkolny 2011/2012 odbędzie się 9 marca (środa) o godz. 16.00.


Data dodania: 2010-11-30 10:24:46
Autor: Joanna Kowol


adres: 44-217 Rybnik, ul. Władysława Broniewskiego 26

tel./fax  324227278

mail: przedszkole43@poczta.onet.pl

adres strony internetowej: http://www.przedszkole43rybnik.blizej.info/

Dyrektor:  Joanna Kowol

Wicedyrektor:  Arleta Kuszczak-Cherni

NIP 642-27-07-038

regon 271508889

nr rachunku: Kredyt Bank S.A. 03 1500 1214 1212 1005 8066 0000